WERKWIJZE:

Afhankelijk van uw wensen, maar ook het verloop van verzonden aanmaningen,
wordt vooral getracht klantbesparend te werken:

- In eerste instantie wordt een ingebrekestelling verzonden
- Na 10 dagen een aangetekend en separaat verzonden incassoschrijven
- Na weer 10 dagen een laatste kennisgeving

Een laatste kennisgeving bestaat uit een persoonlijk bezoek aan de debiteur,
welk gaat plaatsvinden op zijn of haar woon/vestigingsadres.

Er wordt getracht in alle gevallen buiten rechte genoegdoening te verkrijgen
middels:

- Door debiteur en opdrachtgever getekende betalingsregeling
- medewerking in een vrijwillig loonbeslag via werkgever
- genoegdoening door finale kwijting

Indien ondanks alle ter hande staande mogelijkheden geen genoegdoening buiten
rechte is verkregen, wordt overgaan tot dagvaarden van de debiteur bij de
desbetreffende locatie sector kanton, of rechtbank. Waarbij gebruik gemaakt
wordt van een gerechtsdeurwaarder.

Vooraf wordt ten alle tijden nagegaan of een schuldsanering of faillissement bij
de debiteur naderend of te verwachten is


Telefoon: 0318 55 41 67